בית חינוך ממ"ד "מורשה - תורני"

לוח – צלצולים חדש התשע"ה

8:00-9:00 תפילה + שיעור ראשון

9:00-9:40 שיעור שני

9:40-10:00 הפסקה

10:00-10:10 אוכל

10:10-10:15 ברכת המזון

10:15-11:00 שיעור שלישי

11:00-11:45 שיעור רביעי

11:45-12:00 הפסקה

12:00-12:45 שיעור חמישי

12:45-13:30 שיעור שישי

13:40- 13:30 הפסקה (תפילת מנחה שכבות ה' ו' – רשות)

13:40-14:25 שיעור שביעי

14:25-15:10 שיעור שמיני

 

      יום שישי

 8:00-9:00 תפילה + שיעור ראשון

9:00-9:40 שיעור שני

9:40-10:00 הפסקה

10:00-10:10 אוכל

10:10-10:15 ברכת המזון

10:15-11:00 שיעור שלישי

11:00-11:50 שיעור רביעי

11:50-11:55 הפסקה

11:55-12:35 שיעור חמישי

שינוי אחרון: 13/09/2014, 23:00